Hyper Hippo

AdVenture Ages

AdVenture Ages

Hãy quay trở lại thời cổ đại và thực hiện sứ mệnh giải cứu các nền văn minh đang biến mất trong AdVenture Ages MOD APK (Mua sắm). Bạn sẽ có cơ hội khám phá đặc điểm của từng thời kỳ và gặp gỡ những anh hùng huyền thoại trong lịch sử. Cố gắng thu […]